Snabbfakta om Branschföreningen för Lösullsisolering

Branschföreningen för Lösullsisolering bildades 1989. Medlemmarna är specialister på lösullsisolering. Tidigare hette föreningen Lösullsentreprenörerna och dessförinnan Isoleringsentreprenörerna. I föreningen finns även en stor grupp leverantörsföretag som tillverkar och  säljer isoleringsmaterial och utrustning för lösullsisolering. Föreningen driver kvalitetsprogrammet Behörig Lösull som alla medlemmar ingår i.

Bli medlem

Vi välkomnar alla som är verksamma inom lösullsisolering att bli medlemmar i vår branschorganisation. Det spelar ingen roll om du är entreprenör eller leverantör. Det viktiga är att du bedriver verksamhet inom vårt branschområde.