Kontakt

Roger Blomqvist

Kanslichef

070-550 94 10

E-post

Styrelse

Ordförande
Magnus Håkansson, Sjömarkens Isolering AB, (entreprenör)

Ledamöter
Mikael Bennarp, ENIVA Isolerproffs AB, (entreprenör)
Marcus Johansson, Isoleringsspecialisten i Oskarshamn AB (ISAB), (entreprenör) Michael Rundqvist, Sprutab AB, (entreprenör)
Niclas Norén, Hunton Fiber AB (leverantör)
Kenneth Ingersson, Knauf Insulation AB

Suppleanter
Marcus Sternheden, Isolerservice i Sydsverige AB, (entreprenör)
Tobias Magnusson, Livab – Lösull i Väst AB, (entreprenör)

 

Valberedning

Reidar Berglund, Termoträ AB (sammankallande)
Peter Wetterbrandt, Saint-Gobain Sweden AB – ISOVER
Tomas Pettersson, Gotlands Byggisolering AB

Postadress

Branschföreningen för Lösullsisolering – BFL

Box 22307

104 22  Stockholm

 

Telefon: 070-550 94 10

Fakturaadress

E-post

inbox.lev.442509@arkivplats.se

 

Postadress för fakturor

Isoleringsentreprenörerna

Kund-id FRX4719

FE 301

105 69 Stockholm

 

Orgnr: 802014-3650