Information om förändringar inom Eniva-gruppen

Enivagruppen genomför just nu en omstrukturering av sin organisation. Till årsskiftet kommer Eniva samla sin verksamhet i ett och samma bolag, det befintliga bolaget Eniva Sverige AB. Redan nu är arbetet inlett med det första steget som är att man flyttat över personal och verksamhet från Eniva AB till Eniva Sverige AB. Detta är genomfört efter samråd med fack och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen. Det nya företaget har övertagit alla åtaganden i form av garantier från det gamla företaget.

 Verksamheten och personal är samma som tidigare, varför styrelsen i Branschföreningen för Lösullsisolering godkänt att Eniva Sverige AB övertar medlemskapet från Eniva AB i föreningen, liksom rättigheten att bedriva verksamheten inom Behörig Lösull.

Stockholm 2022-07-07

Styrelsen för Branschföreningen för Lösullsisolering – BFL