Rapport från höstmötet 22-23 september 2022

Höstmöte och stor efterfrågan på tilläggsisolering

Under två intensiva halvdagar några kilometer från Gränna genomfördes årets höstmöte på trevliga Örserumsbrunns Gestgifveri & Konferens. Under ledning av Roger Blomqvist och Peter Wipp behandlades ett antal angelägna frågor inom Behörig Lösull, föreningens kontrollprogram och andra branschfrågor.

Totalt deltog runt 25 personer på mötet. Här följer en kort summering av de två dagarna.

Rapport från mötet: September 2022