Om oss | Om oss

Om Branschföreningen för Lösullsisolering

Branschföreningen för Lösullsisolering driver branschfrågor för företag verksamma inom isolering med lösull. Föreningen bildades 1989 och har idag ca 30 medlemsföretag.

Medlemmarna består både av specialföretag som utför lösullsisolering och företag som tillverkar och levererar material för lösullsisolering . Vissa medlemsföretag bedriver även annan verksamhet, såsom injekteringsarbeten, saneringsarbeten och brandteknisk isolering m.m. Tidigare hette föreningen Lösullsentreprenörerna och dessförinnan Isoleringsentreprenörerna. Under hösten 2018 antogs det nuvarande namnet för att spegla verksamheten samt att föreningen både består av entreprenörsföretag och materialleverantörer.

Gemensamt för entreprenadmedlemmarna att man har rätt kompetens och erfarenhet för arbetets utförande som kvalificerar för medlemskap i föreningen.

Föreningen arbetar bland annat med:

  • att genom olika initiativ och aktiviteter främja och utveckla isolering med lösull i byggbranschen,
  • att verka för hög och jämn kvalitet på isoleringsarbeten med lösull
  • att i samarbete med myndigheter och institutioner bidra till bestämmelser och normer som stödjer medlemmarnas intressen tillsammans med hög kvalitet i byggandet.

Föreningen bevakar branschens utveckling och ska företräda branschen i branschspecifika, gemensamma frågor genom kontakter med myndigheter och organisationer.

Behörig lösull

Behörig lösull är ett kvalitetssäkringssystem med oberoende tredjepartskontroll som tagits fram av leverantörer och installatörer knutna till Lösullsentreprenörerna. För att bli ”Behörig lösull” måste både personal och företagsledning genomgå utbildning. Man kontrollerar regelbundet att företagen följer det regelverk som satts upp och att installationer sker i enlighet med leverantörernas instruktioner.


OM OSSVåra medlemmar

Våra medlemmar

Medlemmarna utgörs av entreprenörer, leverantörer och konsulter/intressenter.

LÄS MER

OM OSSKvalitetsprogram

Kvalitetsprogram

Kvalitetsprogrammet ”Behörig Lösull” är framtaget av Branschföreningen för Lösullsisolering i samarbete med erfarna konsulter och ledande materialleverantörer.

LÄS MER

OM OSSMetoder & Tips

Metoder & Tips

Tips och svar på vanliga frågor

LÄS MER

OM OSSUtbildningar

Utbildningar

Lösullsutbildning för installatörer

LÄS MER