Regelverk för Behörig Lösull

Nedan återfinns samtliga delar av regelverket för Behörig Lösull. Notera att Bilaga 5.2 finns upplagt separat för respektive leverantör som har fyllt i den bilagan med sina respektive uppgifter. Vidare ska den entreprenör som utför arbetet vara certifierad för Behörig Lösull. Det räcker inte med att regelverket tillämpas. Certifieringen innebär att entreprenören/utförande företag dels ska tillämpa regelverket, dels ha rätt utbildad personal för arbetet samt slutligen ingå i kontrollprogrammet för Behörig Lösull. Kontrollprogrammet omfattar kontroller av oberoende kontrollant (specialutbildade besiktningsmän) som granskar dokumentation och rutiner samt genomför stickprovskontroller i fält.

Behörig-Lösull-Branschregler-och-rekommendationer ver 1.4 2024
Bilaga 1 Exempel Kvalitetsmanual – rev 2019
Bilaga 2 Kontrollplan – rev 2019
Bilaga 3 Tredjepartskontroll – rev 2019
Bilaga 4 Instruktioner för och handlingsplan kontrollråd vid underkänd tredjepartskontroll – rev 2019
Bilaga 5 del 1 Uppgifter som skall framgå från tillverkare Normalkrav – rev 2019
Bilaga 5 del 2 Uppgifter som skall framgå från tillverkare Materialspecifika krav – rev 2019
Bilaga 5 del 3 Uppgifter som skall framgå från tillverkare Bakgrundsinformation – rev 2019
Bilaga 6 Märkskylt – rev 2019
Bilaga 7 Utbildningskrav – rev 2019
Bilaga 8 Installationsprotokoll rev 2023-02-22
Bilaga 9 Cirkulerad lösullsisolering – antagna egenskaper – rev 2019

Bilaga 5.2 Materialspecifika krav från tillverkare

Dokumentation – för Byggentreprenörer

Informationsblad – Uteluftsventilerat vindsutrymme
Informationsblad – Hur undviks fuktskador i vindsutrymmen under byggtiden
Informationsblad – Fuktinformation

Övrig dokumentation

Uteluftsventierade vindsutrymmen över vindsbjälklag – SP info 2004

Uppgifter från tillverkare – anvisningar och malldokument

Mall säckåtgång
Mall densitet och ytvikt
Kontroller inför och efter tilläggsisolering av vindsbjälklag
Kontroll inför och efter isolering av vindsbjälklag vid nyproduktion
Hantverkarformuläret -09
Handlingsplan kontrollråd vid underkänd tredjepartskontroll

Lösull 20

Lösull 20 – Branschspecifika tillägg till och ändringar av AB-U 07 för lösullsentreprenader. Branschföreningen för Lösullsisolering (BFL) har tillsammans med Byggföretagen tagit fram ett tillägg till AB-U 07 gällande lösullsentreprenader.

Tilläggen kan hämtas hem här: Lösull_20