Utbildningar

“Lösullsutbildning för installatörer”

Denna utbildning är numera webbaserad.

För att få inloggningsuppgifter ringer du 08-704 00 00 eller skickar ett mail till info@jobsafe.se.

Den här utbildningen är obligatorisk för installatörer, arbetsledare, ledning och säljpersonal på våra medlemsföretag och krävs för att företaget ska kunna erbjuda arbeten enligt Behörig Lösull.

Efter genomförd utbildning och godkänt slutprov erhålls ett utbildningsbevis för “Branschutbildning Installatör Lösull”.

 

Tidigare utbildningar

Fram till 2017 genomfördes “Lösullutbildning för installatörer” i traditionell lektionsform, dvs lärarledda lektioner i utbildningssal. Numera har vi lagt utbildningen på webben. Tidigare benämnde vi utbildningen “Behörig Lösullsutbildning”. Namnet var förvirrande då begreppet Behörig Lösull är kopplat till vårt kontroll- och kvalitetsprogram och endast kan användas av medlemsföretag. Att genomföra vår utbildning med godkänt slutprov ger ett utbildningsbevis för Lösullsinstallatör.

Roger Blomqvist

Kanslichef

070-550 94 10

E-post