Utbildningar

Lösullsutbildning för installatörer

Denna utbildning är digital och genomförs via webben.

Den här utbildningen är obligatorisk för installatörer, arbetsledare, ledning och säljpersonal på våra medlemsföretag och krävs för att företaget ska kunna erbjuda arbeten enligt Behörig Lösull.

För att genomföra utbildningen gäller följande:

Medlemmar:
Utse en utbildningsansvarig/administratör på företaget och skicka in namn, personnummer och kontaktuppgifter (e-post och telefon) till Victor på e-postadress victor@byggbransch.se eller på e-postadress: utbildning@isolerarna.se

Övriga:
Vår utbildning är öppen även för andra och då skickar ni in uppgifter på deltagarna till någon av e-postadresserna ovan. Ange namn på deltagare, personnummer, e-post, telefon och fakturaadress (e-post). Kostnad för att genomföra utbildningen är 3 800 kr/deltagare för icke-medlemmar.

Efter genomförd utbildning och godkänt slutprov erhålls ett utbildningsbevis för “Branschutbildning Installatör Lösull”.

Länk till utbildningssidan: Utbildning.isolerarna.se

Vad innebär lösullsutbildningen?
Lösullsutbildningen är en digital utbildning. Den är individuell och obligatorisk för alla som arbetar med lösull på företag med Behörig Lösullsauktorisation. Exempel på detta är installatörer, arbetsledare, företagsledning, säljare mm. För våra leverantörsmedlemmar gäller att alla som arbetar med försäljning, marknadsföring och produkter/produktutveckling ska genomföra utbildningen.

Efter genomförd utbildning med godkänt resultat erhålls ett utbildningsbevis som är giltigt i fem år från utfärdandet. Därefter måste det förnyas.

Kan jag kalla mig behörig lösullsinstallatör efter att ha gått den här utbildningen?
Nej, det finns ingen sån titel. Behörig Lösull är en auktorisation som är knuten till företag och det är endast företag som är medlemmar i föreningen och som årligen fullgör de krav som ställs för Behörig Lösull som är auktoriserade enligt Behörig Lösull.

 

Ledar/arbetsledarutbildning 

Obligatorisk utbildning för ledare/arbetsledare i Behörig Lösull

Nu erbjuder vi ett extra kurstillfälle den 10 juni på Såstaholm norr om Stockholm.

OBS! Denna utbildning är obligatorisk för samtliga medlemmar och man kan delta med max två deltagare per företag.

Utbildningen är kostnadsfri och ingår i medlemsavgiften.

Utbildningen behandlar de särskilda krav som ställs på arbetsledande och företagsledande funktioner i företaget för Behörig Lösull. Då Behörig Lösull har kompletterats med uppdaterade och nya skrivningar har styrelsen i samråd med kontrollrådet bedömt det angeläget att genomföra denna obligatoriska utbildning.

Kursledare: Peter Wipp

Datum och tid:

10/6 Stockholm Täby, Såstaholm, Sastaholm.se

Kurstid kl 9-16  – Lunch o fika ingår.

Kursen är obligatorisk och ett krav för att företaget ska kunna arbeta inom Behörig Lösull.

Utbildningen/kursen kräver föranmälan och är endast till för medlemmar. Anmälan sker via detta formulär:

Utbildning för ledare/arbetsledare i Behörig Lösull 2024

    Anmälan senast 17/5-2024

Roger Blomqvist

Kanslichef

070-550 94 10

E-post