Utbildningar

“Lösullsutbildning för installatörer”

Denna utbildning är numera webbaserad. Det innebär att hela utbildningen genomförs via webben och vår samarbetspartner JobSafe. För att kunna logga in kontaktar du Mathias Hafadell på mathias.hafdell@jobsafe.se.  Den här utbildningen är obligatorisk för installatörer, arbetsledare, ledning och säljpersonal på våra medlemsföretag. Att ha utbildad personal är en förutsättning för att företaget ska kunna erbjuda arbeten utförda enligt Behörig Lösull.

Efter genomförd utbildning och godkänt slutprov erhålls ett utbildningsbevis – “Lösullsinstallatör”.

Tidigare utbildningar

Fram till 2017 genomfördes “Lösullutbildning för installatörer” i traditionell lektionsform, dvs lärarledda lektioner i utbildningssal. Numera har vi lagt utbildningen på webben. Tidigare benämnde vi utbildningen “Behörig Lösullsutbildning”. Namnet var förvirrande då begreppet Behörig Lösull är kopplat till vårt kontroll- och kvalitetsprogram och endast kan användas av medlemsföretag. Att genomföra vår utbildning med godkänt slutprov ger ett utbildningsbevis för Lösullsinstallatör.