Stadgar och medlemskriterier

Här finns föreningens stadgar och kriterier för medlemskap för nedladdning.

Medlemskriterierna är framtagna för branschen för lösullsisolering och bygger på att vi och medlemmarna verkar för en sund, hållbar och trygg byggbransch. Kriterierna är också utformade för att beställare och köpare av lösullsisoleringsarbeten alltid ska kunna känna trygghet i att de får ett riktigt utfört arbete när de väljer ett branschanslutet företag som arbetar inom ramen för Behörig Lösull.

Stadgar för Branschföreningen för Lösullsisolering – BFL: Stadgar BFL

Medlemskriterier för Branschföreningen för Lösullsisolering – BFL:Kriterier för medlemskap – BFL