Dagordning och handlingar årsstämma 2023

Årsmötet 2023 närmar sig. Den 20-21 april är det dags att träffas för årsstämman 2023 inkl föreningens vårmöte.

Platsen är Noble House Malmö (Best Western).

 

Vi inleder med gemensam lunch på hotellet kl 12.00. Därefter startar vi med årsstämman kl 13.00 som vi beräknar tar cirka 45-60 minuter.

 

 

I Programmet kan ni se övriga tider och programpunkter.

Ladda hem program: Program ÅM 2023

Övriga handlingar till årsmötet:

1 Dagordning föreningsstämma 2023
2. Årsmötesprotokoll 2022
3 Verksamhetsberättelse för 2022
4. Årsredovisning 2022
5. Revisionsberättelse 2022
6 Förslag till medlems- och serviceavgifter 2023
7 Budget förslag för 2023
8. Valberedningens förslag – ÅM 2023 003
9 Verksamhetsplan BFL 2023

Inga motioner eller förslag har inkommit till styrelsen eller kansliet.