Regelverk för Behörig Lösull

Nedan återfinns samtliga delar av regelverket för Behörig Lösull. Notera att Bilaga 5.2 finns upplagt separat för respektive leverantör som har fyllt i den bilagan med sina respektive uppgifter. Vidare ska den entreprenör som utför arbetet vara certifierad för Behörig Lösull. Det räcker inte med att regelverket tillämpas. Certifieringen innebär att entreprenören/utförande företag dels ska tillämpa regelverket, dels ha rätt utbildad personal för arbetet samt slutligen ingå i kontrollprogrammet för Behörig Lösull. Kontrollprogrammet omfattar kontroller av oberoende kontrollant (specialutbildade besiktningsmän) som granskar dokumentation och rutiner samt genomför stickprovskontroller i fält.

Logotyper

Endast för medlemmar. Kräver inloggning.

Logotyper

OBS! logotyperna får endast användas av föreningens medlemmar samt de företag som är certifierade för Behörig Lösull.