Årsmöte 2021 – protokoll mm

Årsmötet 2021 genomfördes digitalt den 12 april via Microsoft Teams. I samband med mötet redogjordes för 3-partskontroller under 2021 samt kontrollrådets arbete med att utveckla kvalitetsprogrammet Behörig Lösull. Vidare presenterades ett gemensam informationsmaterial för Behörig Lösull som föreningen tagit fram tillsammans med kommunikationsbyrån Normy. Materialet är avsett att stödja medlemmarnas kondkontakter och ge beställare ökad kunskap om fördelarna med att använda entreprenörer och material som är godkända för kvalitetsprogrammet/branschstandarden Behörig Lösull.

Länk för nedladdning av protokoll 2021:

Årsmötesprotokoll BFL 2021-04-12

Läs mer om Behörig Lösull: