Varför chansa?

Välj Behörig Lösull
och undvik tråkiga överraskningar

Varför Behörig Lösull?

Att leverera en bra lösullsinstallation innebär mer än att få isoleringen på plats på ett korrekt sätt. Minst lika viktigt är valet av material och att en väl genomförd förbesiktning görs för att undvika framtida problem. Det finns med andra ord många fallgropar att undvika i valet av leverantör.

Med systemet Behörig Lösull säkerställs branschstandard och att samhällets myndighetskrav efterlevs. Det handlar om energiförbrukning, brandskydd och fukt, men också om andra viktiga frågor för att du ska känna trygghet och förtroende för det arbete som utförs när du väljer en behörig lösullsinstallatör.

Välj Behörig Lösull och undvik tråkiga överraskningar.

” Syftet med certifieringen Behörig Lösull är att du som kund ska kunna känna trygghet och förtroende för det arbete som utförs när du väljer en behörig lösullsinstallatör.”

Därför Behörig Lösull

Energibesparingar

Isolering är ett av de mest effektiva sätten att sänka energikostnaderna på. Genom att anlita en installatör som är godkänd enligt Behörig Lösull försäkrar du dig om ett skönt och energieffektivt hus för både familjen och plånboken.

Bättre komfort

Med rätt installerad isolering blir boendemiljön bättre. Isoleringen gör att man får jämnare och behagligare temperatur året runt – kylan hålls ute och värmen inne under vintertid samtidigt som det blir svalare på sommaren. Dessutom bidrar isoleringen till konstruktionens ljudisolering.

Tredjepartskontroller

Godkända produkter och certifierade lösullsinstallatörer borgar för ett bra resultat. Men fel kan uppstå ändå. Därför ingår en extra kundtrygghet i Behörig Lösull. Specialutbildade besiktningsmän genomför löpande årliga stickprovskontroller på installationer utförda enligt Behörig Lösull. Alla anslutna installatörer omfattas av kontrollerna.

Hälsosamt boende

En frisk och torr inomhusmiljö bidrar till ett hälsosamt boendeklimat. Fukt i väggar och tak är grund för mögel och ökade risker. Med rätt tätning och isolering enligt Behörig Lösull undviks de riskerna.

En trygg lösning

Med en certifierad lösullsinstallatör blir jobbet rätt och riktigt gjort. Installatören analyserar brandsäkerhet, vad som skapar en frisk inomhusmiljö och hur man med isoleringens hjälp uppnår energieffektivitet. Och mycket mer. Välj Behörig Lösull för en trygg lösning.

Undvik tråkiga
överraskningar!

Hitta närmaste certifierade lösullsinstallatör