Medlemsmöte för morgonpigga via nätet

I somras hade vi förhoppningar om att kunna arrangera ett vanligt höstmöte igen. Tyvärr dröjde de viktiga beskeden gällande restriktionerna lite för länge för oss inom lösull. Vi behövde lägga vårt höstmöte tidigt på hösten, gärna första halvan av september, för att det skulle passa verksamheten för medlemsföretagen. Från oktober och framåt är belastningen hög och att sätta av två dagar för ett höstmöte blir svårt för många. Därför har vi även i höst beslutat hålla ett kortare informationsmöte för medlemmarna.

Vi kommer hålla oss till de mest angelägna frågorna som till stor del handlar om vårt kvalitetssystem Behörig Lösull, vårt kontrollprogram och i övrigt de frågor föreningen arbetar med under året.

Samtliga medlemmar kommer att få en länk skickat till sig inför mötet och vi hoppas på att många er kan ansluta. Länken skickas ut dagen före mötet.

Datum och tid för mötet:

Torsdag 28/oktober, klockan 7:30-8:30.
Den tidiga mötestiden är avsedd att störa er verksamhet så lite som möjligt.

Till våren 2022 räknar vi med att kunna återgå till vår vanliga form för medlemsmöten, det vill säga lunch-lunch med middag och övernattning på något trevligt ställe.

Här finns information om mötet som PDF: BFL oktober 2021

 

Vi ses den 28 oktober 2021!

 

Hälsar

Styrelsen och kansliet