Svenska Termoträ AB

En svensktillverkad lösullsisolering gjord av gran och tall för isolering av hus utan plastfolie men med en lufttät ångbroms. Isolerar lika bra fuktigt som torrt.

Termoträs lösullsisoleringsprodukter bidrar till en hållbar utveckling genom att de produceras av förnyelsebar skogsråvara från SCA i Sundsvall och kan med fördel återanvändas, återvinnas eller återföras till kretsloppet/skogen. Den utmärkta värmelagringskapaciteten bidrar till ett jämnare inomhusklimat, varmare på vintern och svalare på sommaren, även den minimala konvektionen i materialet bidrar naturligtvis till detta. Att materialet inte irriterar huden eller ger några utslag tycker inte minst den som jobbar med Termoträ är mycket positivt. Termoträ innehåller inte några bindemedel eller dammbindemedel och inte någon borsalt utan endast 5% ammoniumpolyfosfat till skydd mot brand. Enligt Kemikalieinspektionen är ammoniumpolyfosfat varken klassad som miljö- eller hälsofarlig.

Telefon
0290 70 000
Postnummer
811 71
Postort
Järbo
Besöksadress
Oppsättarvägen 28
Org.nr
556364-5422
Var i landet
Rikstäckande
Grundades
1990
Antal anställda
3