Isolerservice i Sydsverige AB

Det finns flera goda skäl att anlita en lösullsentreprenör som är certifierad enligt ’Behörig Lösull’:

- ’Behörig Lösull’ garanterar att arbetet utförs på rätt sätt, av kunniga och utbildade installatörer; enligt de krav som ställs av Boverket (BBR).
- Samtliga material som används är godkända och dokumenterade.
- Installatörerna har genomgått en praktisk och teoretisk utbildning med prov. Utbildningen omfattar såväl företagsledning som den personal som utför arbetet. Det finns även vidareutbildning för de som redan är godkända och certifierade.
- Utfört arbete kontrolleras genom stickprovskontroll av en tredje part (SP).

Telefon
042-22 82 20
Postnummer
253 68
Postort
Helsingborg
Besöksadress
Torbornavägen 16
Org.nr
556205-7249
Var i landet
Blekinge län, Hallands län, Skåne län, Västra Götalands län