Lösull 20 – Branschspecifika tillägg till och ändringar av AB-U 07 för lösullsentreprenader

Byggföretagen och Branschföreningen för Lösullsisolering (BFL) har tillsammans tagit fram tillägg till AB-U 07 gällande lösullsentreprenader. Dokumentet kan hämtas via länken nedan:

Ladda hem: Lösull_20