Digital utbildning istället för höstmöte

Det råder fortfarande viss osäkerhet när det gäller hur smittspridningen kommer att utvecklas efter semesterperioden. Styrelsen har därför beslutat att ställa in det fysiska  höstmötet och istället genomför digitala utbildningstillfällen för arbetsledare/ledning. Utbildningen är den obligatoriska Behörig Lösullsutbildning som vi bveslutade på höstmötet förra året när vi träffades i Visby. Vi är just nu i planeringsfasen och återkommer med besked om datum med mera lite längre fram. Vi kommer att använda Teams och lägga fokus på några av de viktiga punkter som våra kontroller visat behov av. Syftet är att ge stöd till att få ut mer av medlemskapet och Behörig Lösullsarbetet.

Således: Höstmötet i Malmö är inställt!

Missa inte våra kommande digitala utbildning inom Behörig Lösull för arbetsledare som kommer under hösten.