Handlingar till årsmötet 2021

Handlingarna till årsmötet skickas ut till samtliga medlemmar inför årsmötet. Om ni inte fått dessa kan ni kontakta Roger Blomqvist på kansliet. Kontaktuppgifter finns här: Kontakt

Årsmötet hålls digitalt via Microsoft Teams. Länk skickas till samtliga som anmält sig till årsmötet. Anmälan görs via formulär som finns på hemsidan: Anmälan

För att delta på årsmötet krävs medlemskap i föreningen.