Här finns handlingar inför årsmötet 2019.

Dessa är:

Program 9-10 maj, Årsmöte 2019
Ladda hem PDF: Program årsmöte 2019

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2018
Ladda hem PDF: Verksamhetsberättelse Årsmöte 2019

Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2019
Ladda hem PDF: Verksamhetsplan 2019

Budget för verksamhetsåret 2019
Ladda hem PDF: Budget 2019

Årsredovisning för verksamhetsåret 2018
Ladda hem PDF: ÅR Verksamhetsåret 2018

Dagordning årsmöte
Ladda hem PDF:Dagordning 2019

Valberedningens förslag till styrelse för verksamhetsåret 2019
Ladda hem PDF: Valberedningens förslag

Inga motioner har inkommit till styrelsen.


Program Branschföreningen Lösullsisolering Årsmöte 2019

Program årsmöte 2019

9-10 maj 2019, The Winery Hotel, Solna

Torsdag 9 maj

12.00 
Samling och lunch

13.00
Välkomna
Magnus Håkansson, ordförande

13.15
Behörig Lösull, regelverk, kontroller
Kontrollrådet, Lars Tobin, Lars Fahlgren, Roger Blomqvist

14.45
Paus, Kaffe

15.00
Behörig Lösull, regelverk, kontroller (forts.)
Kontrollrådet, Lars Tobin, Lars Fahlgren, Roger Blomqvist

15.30
Årsmöte 2019
Se separat dagordning

16:30 
Årsmötet avslutas, incheckning

17.00
Samling gemensam aktivitet

19.30  
Middag

Fredag 10 maj

9.00 
Revidering Lösull 08 inom AB-U07
och ev. forts Behörig Lösull

10.00 
Paus, kaffe

10:30 
Föreningsinformation

11.30
Avslutning och lunch