Dags att göra klar webbutbildningen för Behörig Lösull

Det är hög tid att genomföra vår webbutbildning i Behörig Lösull. Målsättningen är att alla som arbetar med eller är inblandade i lösullsverksamhetenpå respektive medlemsföretag ska göra kursen senast 30 juni. Det här gäller även för våra leverantörsmedlemmardär säljare och produktansvariga m fl ska genomföra kursen.

Läs mer i det nedladdningsbara PDF-dokumentet: Medlemsinformation juni 2019

Tillbaka