Dagordning och handlingar årsmöte 2022

Nu är det dags att träffas igen och hålla vårt första årsmöte där vi också ses fysiskt. Senast det begav sig var 2019. Platsen är, vilket tidigare meddelats, Hotel J i Nacka Strand. Datum och tid: Måndag 30/5 med samling för gemensam lunch klockan 12.00 och därefter startar vi årsmötet vid 13.00.

 

 

 

 

 

 

 

Programmet i korthet:

Måndag 30/5

12.00 – Gemensam lunch.
13.00 – Samling för upprop och årsmöte.
14.00 – Ca årsmötet avslutas

Därefter startar det övriga programmet som kommer att behandla bland annat följande ämnen:

– Behörig Lösull (regelverket, kontrollprogrammet, utveckling)
– Utbildning
– Samarbete med Byggföretagen. Nytt avtal sedan 1 jan 2022. Innehåll, medverkan mm.
– Övriga branschfrågor

Kaffepaus ca 14.30-15.00

16.00 – Avslutning för dagen och incheckning.
17.00 – Återsamling för gemensam aktivitet

18.30 – BFL:s vårmiddag

Därefter branschmingel så länge man vill och önskar under  kvällen.

Tisdag 31/5

8.30 – Återsamling och fortsättning.
Vi fortsätter behandling och diskussion av de ämnen vi inledde under måndagens program.

Kaffepaus ca 10.00-10.30

11.45 – Avslutning12.00 – Gemensam avslutningslunch.

OBS! Utcheckning sker under förmiddagen enligt hotellets regler.

Handlingar till årsmötet:

1 Dagordning årsmöte 2021
2 Årsmötesprotokoll 2021
3 Verksamhetsberättelse 2021
4 Årsredovisning BFL 2021 signerad
5 Revisionsberättelse BFL 2021 signed
6 Förslag till medlems- och serviceavgifter 2022
7. Budget (skickas direkt till medlemmar via direktutskick)
8. Valberedningens förslag (kommer att delges inom kort)
9 Verksamhetsplan BFL 2022

Vi ses den 30-31 maj på Hotel J!

Styrelsen och kansliet!