Årsstämma 2022 – Protokoll samt kort summering

Föreningens årsstämma 2022 hölls på Hotel J i Nacka Strand den 30-31 maj. Totalt fanns 17 röstberättigade medlemmar och totalt ca 30 personer på plats. Efter en inledande gemensam lunch med utsikt över inloppet till Stockholm startade årsstämman 20022 klockan 13.

Till ordförande för stämman valdes Mikael Bennarp från Eniva Sverige AB och till sekreterare utsågs föreningens kanslichef Roger Blomqvist. Agendan avhandlades i god ordning och efter en knapp timme avslutades stämman med en nya styrelse på plats. Protokollet för stämman finns att ladda ner här: Årsmötesprotokoll BFL 2022

Efter årsstämman var det kaffepaus för att därefter fortsätta med dagens övriga program som behandlade en rad frågor gällande kontrollprogrammet för Behörig Lösull, regelverket samt frågor som föreningen just nu arbetar med.

Mötespunkterna för dagen avslutades vid 16-tiden och därefter blev det incheckning på hotellet för de som valt att stanna kvar. Återsamling något senare för lagtävling i området kring hotellet. Vid 19-tiden var det middag och trevligt umgänge med samtal över bordet om branschfrågor och andra ämnen i den ljusa försommarkvällen.

Dag två inleddes med kort summering av gårdagens diskussioner. Därefter blev det indelning i smågrupper för grupparbete/diskussioner om utvalda frågor gällande Behörig Lösull och utvecklingen av föreningen. Frågor som behandlades var bland annat utbildnings-/kompetenskrav, dokumentation, ansvar och branschens framtid.

Efter redovisning/genomgång av grupparbetet avslutades mötet med en gemensam lunch innan avfärd.

Nästa möte är vårt årliga höstmöte som kommer att hållas i Gränna den 22-23 september.

Till dess önskar vi er alla en riktigt fin sommar!

Styrelsen och kansliet för BFL – Branschföreningen för Lösullsisolering

 

Sammanfattat av Roger Blomqvist