Årsmötet 2020 – protokoll mm

Årsmötet 2020 genomfördes digitalt. Coronaepidemin och de restriktioner vi har i Sverige gjorde det omöjligt att genomföra ett fysiskt årsmöte. Därför fick vi använda oss av mötestjänsten Teams. Utöver de vanliga mötespunkterna antog föreningen nya, reviderade stadgar samt nya medlemskriterier.

Protokoll från årsmötet liksom stadgar och medlemskriterier kan du ladda hem via länkarna nedan:

Stadgar för Branschföreningen för Lösullsisolering: Stadgar BFL

Medlemskriterier för Branschföreningen för Lösullsisolering – BFL: Kriterier för medlemskap – BFL

Protokoll från årsmötet 2020: Årsmötesprotokoll 2020