Anmälan till Behörig Lösull – Ledning

Behörig Lösull – Ledning är en kurs avsedd för företags-/arbetsledning. Kursen är indelad i tre olika pass och genomförs under tre dagar.

Varje pass är två timmar långt. Första passet är gemensamt för hela gruppen och genomförs som föreläsning.
Därefter genomförs del 2 och 3 i mindre grupper för att vi ska kunna ha en diskussion tillsammans.
Till följd av myndigheternas restriktioner genomförs kursen digitalt via Microsoft Teams. Detta gäller tills vidare (hösten 2020).

Kursen är obligatorisk och ett krav för att företaget ska kunna ingå i Behörig Lösull.

Anmälan sker via formuläret nedan:

Anmälan till ledningsutbildning Behörig Lösull 2020

    Föreläsning via Microsoft Teams. Tid: Kl. 10:00-12:00
    Vi delar in oss i tre mindre grupper (välj grupp ovan). Kvalitetssäkring, Checklistor mm
    Vi delar in oss i tre mindre grupper (välj grupp ovan). Kvalitetssäkring, reklamationshantering, avvikelsehantering mm