OBS! Denna aktivitet är inställd pga för få anmälningar!

Inställd! Studie- och jubileumsresa 9-12 maj Inställd!

Granada, Spanien

2019.03.31

OBS! Resan har ställts in då vi inte fått in tillräckligt många anmälningar. Vi återkommer med information om ny resa eller aktivitet för att fira föreningens 30-årsjubileum. Tidigast till hösten är detta aktuellt.